eksperiment

Copyright @ All Rights Reserved

Zhezz © 2010

Ingen melder sig? 

       ”-90o skak”                 ”Longlane skak” 

Der spilles efter 8 player Systemet: Systemet har 8 spillere i level 0 som spiller indledende runde: 1: Pil til højre beskriver "at tabe". 2: Pil til venstre beskriver "at vinde".

2 x 2 vindere mødes i level 1, mens 2 x 2 tabere mødes i level 0.

Der er meget taktik mht. hvornår det kan betale sig at tabe/vinde. Det kræver et studie, for man kan sagtens tabe en kamp og vinde mesterskabet. Det er surt at tabe tredie kamp med 2 gevinster i level 2, fordi her ryger taberen direkte ud, selvom man ikke før har tabt.

Zhezz blev tidligt grundlagt med fokus på eksportere skak ud til den mere almene befolkning. Det har dog været en kæmpe udfordring, fordi Zhezz bliver nu anset som værre end skak. Det er nu mere end ganske klart, at den etablerede skakverden hverken har støttet Zhezz og har nu engang kikset fælt, ved ikke at vise skak som et fantastisk og magisk spil med udgangspunkt i personens skakkunstneriske evner. Forstået således, at spilleren først udvikler sig personligt med personens frie lyst til selv at skabe nyt! Derfor er det vigtigt i begyndelsen at vise skak og:

Zhezz blev grundlagt

Mindske påvirkning fra computere

Mindske åbningssystemer

Der er udsendt en større række invitiationer til disse forsøg, men kun ganske få har meldt sig på. Dette bekræfter i høj grad, at denne påstand kunne være sand!

Er det godt for skakken?

Set i nuværende perspektiv, hvor skakken også er en hvileplads og en form for afslapning for kloge hoveder, er skakken en stærk hyggelig platform for den i hærdige, der har gennemgået en række indianer ritualer. Men som vi bør snakke om, så skal skakken styrkes, ved at tænke kreativt og da den seneste videnskab i denne måske underlige sammenhæng siger, at mange skakspillere mister deres spillestyrke i ganske betydelig grad?

Hvis dette er tilfældet, bør det så sandelig også studeres og bruges, når nye i skak kommer i kontakt med skak. Dette kunne være et stærkt starwars våben og instrument til at opdage om "den nye skak-interesserede" har et muligt skak talent, før lysten smadres af især stærke teoretiske skakspillere, der langt hen ad vejen spiller op med enhver stormester i de første 5-10 træk.

Hvor mange bliver skæmt væk? 

Det er ikke lige til at vide, hvor mange skaktalenter, der er gået tabt ved at Danske klubskakspillere er så stærke set ud fra en sportsmæssig skakside. Ja! Det kunne tyde på at skakstyrken i Danske skakklubber er for stor. Så når mange siger, at skakkens tilbagegang i den almene befolkning bunder i konkurrencen fra især andre virtuelle medier, så tro det ikke. Den undskyldning kan man nemlig ikke bruge til noget som helst? I flere Zhezz sammenhænge og alternative skakmiljøer, ses nu ganske klart i nuværende videnskab at mange er skræmt væk fra skakken, før de overhovedet fik begyndt og blev egentlig ikke levnet en chance for lyst.

”-90o skak”

Som det ser ud nu, så er der tydelige tegn på, at bitte små ændringer i skakken, ved bl.a. at vende et normalt skakbræt en kvart omgang mod uret, kan vende op og ned på en hel skakverden og fratage mange skakspillere deres skakstyrke. Den så at sige nærmest helt forsvinder ud i det blå? Hvis denne påstand er sand, så har vi fundet gralen til en fantastisk måde at promovere og fremme skak på!

Hvad sker der rent teknisk?

Sådan rent teknisk skal skakspilleren være istand til at spejle sin eventuelle mulige skakteoretiske ønskestilling på den midterste lodrette linje på brættet, set i forhold til sin skakteori, endvidere samtidig spejle farverne. Hvis en mulig teoretisk spillet stilling er erhvervet uden en større forståelse, vil man ikke være i stand til at se sammenhængen i dette dobbeltspejlede univers!

”Longlane skak”  

For at se det helt sande billede er det vigtigt også at studere og spille "Longlane skak". Her vil man nemt kunne se en skakspillers svagheder. Her er der på ingen måder hjælpemidler og som det nu udfra et kommende korrespondance -90* skak VM, vil man ved stort tidsforbrug, godt kunne snyde og selvfølgelig være istand til at bruge computere, skakteori mv. Men det vil tage meget lang tid, og slet ikke være sjovt! Men i "Langbane skak" er der ingen hjælp at hente og der kan indtræffe nogle meget sjove grinagtige hændelser, når især meget gode skakspillere, pludselig kan blive helt blinde, når banen er større og uden for en radius af 4 felter, og pludselig have begrænsninger udenfor et 8x8 felters perspektiv!  

Eller er det noget du har bildt dig selv ind?Meld dig til nu, hvis du vil modbevise at skakspilleren ikke i betydelig skakgrad svækkes under bitte små forandringer? Som det ser ud nu så svækkes skakstyrken hos de fleste skakspillere på underlig vis i ganske stor grad ved små forandringer?

Skakspillere søges til  

"Eksperiment" 2010 VM Championsship Korrespondance "-90o"and "Longlane skak"         Meld dig til på: kenneth@prochess.dk  10 dage/træk + 40 dages ferie